چشم انداز بررسی Swiftech H2O Compact 120

چشم انداز بررسی  Swiftech H2O Compact 120

همانطور که میدانید انواع میکرو چیپ ها (اهم از CPU، GPU، MCH، ICH و غیره) در هنگام کاراز خود گرما تولید میکنند که این گرمای تولیدی خود وابسته به چندین عامل از جمله TPD وشدت بار میکرو چیپ و معماری آن میباشد از طرفی چون میکرو چیپ ها در مقیاس هایبسیار کوچک و نانو متری تولید میشوند سطح مقطع بسیار کمی دارند که این خود یک مشکل بزرگ برای خنک سازی آن ها ایجاد میکند به همین دلیل ازهمان ابتدای به وجود آمدن میکرو چیپ ها مبحث خنک سازی آن ها همیشه بسیار مهم و قابل بحث بوده و هست. 

یکی از معمول ترین راه های خنک سازی میکرو چیپ ها قرار دادن یک فلز با رسانش بالابر روی آن ها میباشد (HeatSink) که خود این فلز نیز به وسیله یک دمنده (Fan) یا راه های دیگر انتقال گرما مثل Heat-Pipe و ... قابل خنک سازی میباشد این راه گرچه اولین وسنتی ترین راه خنک سازی میکرو چیپ ها میباشد ولی تا امروز و با نوآوری هایی که در اینضمینه انجام شده جواب گوی نیاز کاربران بوده و هست این راه حل را Air-Cooling مینامندبه این دلیل که گرمایی تولید شده توسط میکرو چیپ در نهایت به هوا منتقل میشود. 

اما در چند سال اخیر راه های جدیدتر و اثر گذارتری معرفی شده آند که از جملهآن ها میتوان به Water-Cooling، Nitrogen Cooling و TEC Cooling اشاره کرد.

منظور از Water-Cooling خنک سازی به وسیله مایع رسانا، Nitrogen Cooling  خنک سازیبه وسیله Nitrogen مایع و TEC Cooling خنک سازی به وسیله برق میباشد. 

متاسفانه Nitrogen Cooling و TEC Cooling به دلیل قیمت بالا و بعضی از خطراتاحتمالی که ممکن است در هنگام استفاده نادرست از آن ها رخ دهد هنوز به تولید انبوهنرسیده اند از این رو فعلاً Water-Cooling را میتوان جدیدترین راه خنک سازی میکرو چیپ هادر نظر گرفت. 

همانطور که گفته شد Water-Cooling یعنی خنک سازی به وسیله یک مایع رسانا امادر توضیح بیشتر میتوان گفت منظور از Water-Cooling این است که میکرو چیپ گرمای خود رابه یک فلز رسانا داده و آن فلز توسط مایع رسانا خنک شود همانطور که میدانیمانتقال گرما از فلز به مایع بسیار سریع تر از انتقال گرما از فلز به هوا میباشد از این رو Water-Cooling اثر گذارتر از Air-Cooling میباشد. 

البته یاد اور میشوم برای Water-Cooling امروزه Kit های بسیار متنوعی از سویکمپانی های مختلف ارایه شده اما در این مقاله قصد ما بررسی یکی از بهترین Kitهای معرفی شده توسط کمپانی Swiftech میباشد لازم به ذکر است این کمپانی رهبر این حرکت در عرصه جهانی میباشد.


 

 

کمپانی Swiftech دارای محصولات متنوع و با کارایی های مختلف و برای اهدافمختلف میباشد ولی من برای این مقاله Swiftech H2O Compact 120 را در نظر گرفته امبه این دلیل که اولاً دارای قیمت بسیار  مناسب و دوما دارای کارایی بالا و نوآوریهای خاص و همچنین آسان ترین روش نصب و استفاده در بین کیت هایWater-Cooling ارایه شده تاکنون میباشد.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید