دوست

مرا به آغوشت راه بده ، میخواهم برای اولین بار ببوسمت ، بیا چشمانمان را ببندیم ، میخواهم وقتی لبهای معصوممان به هم گره میخورد و هر دو از فرط لذت در اغوش یکد یگر نفس نفس میزنیم ، از لذت متناهی جسممان ، وجود نامتناهی خداوند را با چشمانی بسته تصورکنیم ، چشمانت را باز کن!؟ نه!..نه..!، لبهایمان از گرمی شهوت خشک شده اما گونه هایمان از اشک خیس ، ما ساعتهاست که در آغوش یکد یگر میگرییم . ای تنها هم آغوش من ، بیا که احساسم را برایت دست نخورده نگاه داشته ام و جسمم را به لذت بوسه ای نفروخته ام ، بیا که میخواهم وقتی دستانت را به رویاحساسم میگذاری ،از فرط لذت ، قطره های اشک بر گونه هایت بدرخشد ،میخواهم با اشکهایت بر تمام احساسم بوسه زنی ، میخواهم اشکهایت تمام روحم را خیس کنند ، بیا که......

/ 2 نظر / 6 بازدید
امیر

سلام وبلاگ جالبی داری موفق باشی به ما سر بزن

امیر

سلام وبلاگ جالبی داری موفق باشی به ما سر بزن