امیدواری مایکروسافت به کاهش بدافزارها با رایگان ساختن ابزارهای امنیتی

روز سه شنبه هفته گذشته کمپانی مایکروسافت در اطلاعیه ای عمومی اظهار داشت که فروشسرویس امنیتی Windows Live OneCare را متوقف می سازد. به این ترتیب در اواخر سال2009 میلادی نسخه ای رایگان از این سرویس در اختیار کاربران قرار خواهدگرفت.

ابزار Windows Live OneCare در حدود سه سال پیش ابتدا در قالب سرویسیآزمایشی به کاربران معرفی شد و در نهایت مایکروسافت به فکر فروش این سرویس با نرخ49 دلار در سال بر آمد. این ابزار بر طبق گفته اغلب رقیبان حوزه امنیتی مایکروسافتو کارشناسان تاکنون نتوانسته است تعداد کاربران قابل قبولی را به سوی خود جذبکند.

مایکروسافت با اعلام رایگان ساختن Windows Live OneCare به واقع ابتداشکست فروش این سرویس را قبول کرده است و در قدم دوم تاثیر مثبت استفاده از ابزارهایرایگان امنیتی را تایید می کند.

مایکروسافت تولد دوباره OneCare را با نامرمز Morro دنبال می کند و ارائه اولین نسخه آنرا در اواخر سال 2009 میلادی انجامخواهد داد.

آخرین گزارش سری امنیتی مایکروسافت نشان می دهد که برای مثالکاربرانی که از ابزار ضد بدافزار Malicious Software Removal Tool استفاده کرده اندبه نسبت دیگر کاربران سیستم پاک تری را در اختیار داشته اند. مایکروسافت باور داردکه با تهیه نسخه رایگان ابزار امنیتی OneCare کاربرانی را هدف قرار می دهد که هماکنون از هیچ گونه نرم افزار امنیتی ضد ویروس بهره نمی برند.

در حالیکه درپایان سال مالی گذشته اغلب کمپانی های نرم افزارهای امنیتی از جمله McAffe وSymantec از رشد دو رقمی و یا بیشتر سود خالص خود خبر می دادند مایکروسافت حتینتوانست در بخش امنیت یک رقم جلوتر از عدد قبلی خود برود.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید