قدم دوم

ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند

 

اگر ما انتظار بهبودی پابرجایی داریم قدم دوم برایمان ضروری است . قدم اول ما را در نیاز به باور چیزی که بتواند در مورد عجز، بیهودگی و درماندگی به ما کمک کند باقی می گذارد.

قدم اول خلائی در زندگی ما باقی گذاشته لازم است برای پر کردن این جای خالی چیزی پیدا کنیم .هدف قدم دوم همین است .

بعضی از ما این قدم را در وحله ی اول جدی نگرفتیم و از ان سرسری گذشتیم اما بعدا متوجه شدیم که تا قدم دوم را کار نکنیم ، قدم های بعدی کار نخواهند کرد . حتی وقتی ما اقرار کردیم که در مورد مشکل مواد مخدر احتیاج به کمک داریم ، بسیاری از ما نمی خواستیم نیاز به ایمان ، یا سلامت عقل را اعتراف کنیم .

ما بیماری داریم که پیش رونده لاعلاج و مهلک است . هر یک از ما به طرق مختلف خریدار نابودی خود به اقساط بوده ایم!!!!

همگی ما از هروئینی کیف قاپ گرفته تا خانم محترم پیری که از دو سه دکتر متفاوت نسخه های مختلف می گیرد یک وجه مشترک داریم .

ما نابودی خود را یک گرم یک گرم ، یک قرص یک قرص و یک بطر یک بطر دنبال می کنیم تا بمیریم.

این حداقل قسمتی از دیوانگی اعتیاد است . شاید به نظر برسد معتادی که برای یک بار مصرف خودفروشی می کند ، از معتادی که فقط به دکتر خود دروغ می گوید بهای سنگین تری میردازد! اما فرقی نمی کند نهایتا هر دوی ان ها با جان خود بهای بیماری شان را می پردازند .

دیوانگی یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه ی متفاوت.

بساری از ما پس از پیوستن به برنامه متوجه شدیم که در گذشته با ان که میدانستیم مشغول نابود کردن خود هستیم ، اما دوباره و دوباره مصرف را از سر می گرفتیم .

دیوانگی این است که با علم به این که مصرف مواد مخدر جسم ، روح و زندگی مان را نابود می کند باز هم هر روز به همان کار ادامه دهیم . اشکارترین جنبه ی دیوانگی بیماری اعتیاد ، وسوسه ی مصرف مواد مخدر است .

از خودتان سوال کنید ، ایا باور دارم که این دیوانگی است که به کسی بگویم " ممکنه خواهش کنم ترتیب یک سکته قلبی و یا یک تصادف کشنده رو برام بدین؟ "اگر قبول دارید که دیوانگی است . با قدم دوم مشکلی نخواهید داشت

/ 0 نظر / 5 بازدید