مشاهده فرمت DVD با بهترین کیفیت ممکن با FantasyDVD Player Platinum 9.5.5

پشتیبانی از فرمت های:
DVD Audio Files (*.ac3;*.dts;*.dtswav).
DVD Audio Object Files (*.aob).
DVD Video Object Files (*.vob).
GZ-MC Music Files (*.mod;*.mdz;*.stm;*.stz;*.s3m;*.s3z;*.it;*.itz;*.xm;*.xmz;*.mtm).
MPEG Video Files (*.mpg;*.mpeg;*.mpe).
RealOne Media Files (*.ra;*.rpm;*.rm;*.rmvb;*.ram;*.rpx;*.rt;*.rp;*.smi;*.smil).
MPEG1 Audio Files (*.mp1;*.mp2;*.mp3;*.mpa).
MPEG1 Video Files (*.m1v).
MPEG2 Video Files (*.m2p;*.m2v).
MPEG2 HDTV Files (*.ts;*.tp;*.trp).
MPEG4 Video Files (*.mp4;*.div;*.divx;*.avi).
Windows Media Files (*.wm;*.wma;*.wmv).
MIDI Music Files (*.midi;*.mid;*.rmi;*.kar).
Waveform Audio Files (*.wav).
OGG Audio File (*.ogg;*.ogm).
AU Media Files (*.au;*.snd).
AIFF Media Files (*.aif;*.aifc;*.aiff).
FLAC Audio Files (*.flac).
Matrosky Files (*.mkv;*.mka;*.mks).
Monkey's Audio Files (*.ape;*.apl;*.mac).
VideoCD Files (*.dat).
Picture Files (*.bmp;*.jpg;*.gif).

دانلود با حجم ۶.۲ مگابایت

/ 1 نظر / 8 بازدید
mina kiani

[لبخند][گل][گل][گل] وبلاگت رو مرتب سر میزنم خیلی زحمت کشیدی[گل][گل][گل]