سربازان خلاق

 

کاری جالب در یکی از پمپ بنزین های آمریکا.

تعدادی از اعضای گروه سربازان قدیمی عراق مخالف جنگ ( IVAW ) حدود 4200 سرباز مینیاتوری را در اطراف این پمپ بنزین روی زمین کاشته اند و روی تابلویی که مربوط به این موضوع است، نوشته اند: هزینه جنگ عراق: 4171 سرباز آمریکایی.

خبر کشته شدن این تعداد آمریکایی را از ابتدای جنگ عراق تا کنون بارها شنیده ایم. آسوشیتدپرس ماه به ماه در گزارش هایی آخرین آمار را در این مورد با ذکر جزئیات ارائه می دهد. این گزارش ها حالا دیگر آن قدر تکرار شده اند که موضوع خیلی عادی به نظر می رسد. گویی قصد اصلی از انتشار این گزارش ها هم همین است.

اما توجه داشته باشد که گاهی اوقات عددها خودشان یک نوع وسیله برای تبلیغ به حساب می آیند. فقط کافی است به گونه ای که جلب توجه می کنند، روی آنها تاکید شود. گروه مذکور در واقع قصد داشته است، ارزش جان سربازان آمریکایی را در مقابل نیت اصلی از جنگ عراق قرار دهد. این نگاه باعث شده که عدد 4 هزار از همان عدد در گزارش های آسوشیتدپرس بزرگ تر به نظر برسد.

 

به عکس دسته جمعی این سربازان خلاق دقت کنید! پر است از نشانه های جورواجور، عکس چه گوآرا، پرچم آمریکا و ...


/ 0 نظر / 32 بازدید