حکایتی از کریم خان زند

حکایتی از کریم خان زند


مردی به دربار خان زند می رود  و با ناله و فریاد می خواهد تا کریمخان را ملاقات کند...

سربازان مانع ورودش می شوند !

خان زند در حال کشیدن قلیان ناله و فریاد مردی را می شنود و می پرسد ماجرا چیست؟

پس از گزارش سربازان به خان ؛ وی دستور می دهد که مرد را به حضورش ببرند...

مرد به حضور خان زند می رسد و کریم خان از وی می پرسد : چه شده است چنین ناله و فریاد می کنی؟

مرد با درشتی می گوید  دزد ، همه  اموالم را برده و الان هیچ چیزی در بساط ندارم !

 خان می پرسد وقتی اموالت به سرقت میرفت تو کجا بودی؟!

مرد می گوید من خوابیده بودم!!!

خان می گوید خب چرا خوابیدی که مالت را ببرند؟

مرد در این لحظه آن چنان پاسخی می دهد که استدلالش در تاریخ ماندگار می شود و سرمشق آزادی خواهان می شود ...

مرد می گوید :  من خوابیده بودم ، چون فکر می کردم تو بیداری...!

خان بزرگ زند لحظه ای سکوت می کند و سپس دستور می دهد خسارتش از خزانه جبران کنند و در آخر می گوید : این مرد راست می گوید ما باید بیدار باشیم...

روحش شاد

/ 1 نظر / 7 بازدید
ابوذر اکبری

توئی تو پیله ی وحشت همیشه وقتِ تنهائی همیشه خیسِ از مرداب همیشه بکرِ هر جائی توئی تو خاک و حماسه نه پنهون کردنت راسه تو رو میشه پریشون کرد همیشه آسه و آسه ستاره گیرِ قسمت بود تو اما در پیِ دیدار غرور تو هماوردی برای آخرین پیکار صدات رو تو دلم دیدم به وقتِ غصه ها چیدم کمک کن این نفس با هم از این آشفتگی سیرم [دست][گل][بغل]