بازداشت هکر ایمیل سارا پی لین

بازداشت هکر ایمیل سارا پی لین:

 

هک شدن ایمیل خانم پی لین، یکی از مباحث داغ چند روز اخیر بوده است.
David Kernell
جوان بیست ساله ای است که در حال حاضر انگشت اتهام هک کردن ایمیل خانم ساراپی لین، به سوی وی نشانه رفته است.
Kernell
که متهم است پس از رخنه به ایمیلمعاون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، تصاویری از آن را به سایت مشهور Wikileaks ارسال نموده است، اکنون تحت تحقیقات آنلاین قرار دارد.
گزارش هایی که از ایالتتنسی به دست آمده حاکی از آن است که Mike Kernell پدر این متهم، که به شغل وکالتاشتغال دارد، گفته است کهDavid پسر وی، به عنوان مسئول هک ایمیل، متهم شدهاست.
بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه ها به چاپ رسیده است، David Kernell دانشجوی دانشگاه ناکسی ویل ایالت تنسی آمریکاست. وی در گفتگویی اعلام کرده بود کهرخنه به ایمیل سارا پی لین کار آسانی بوده است.
FBI
و Secret Service علناً از Kernell به عنوان یک متهم نام می برند.
گفتنی است وی از طریق تغییر پاسخ سوالامنیتی ایمیل یاهو، توانسته بود کلمه عبور ایمیل را تغییر دهد و آن را از کنترلخانم سارا پی لین خارج سازد. کلمه عبوری که وی استفاده کرده بود، واژه popcorn بودهاست.

یادآور می شود سایت Wikileaks.org در مطلبی با عنوانSarah Palin Yahoo account 2008 اقدام به درج 12 فایل (اعم از zip، jpg و txt) مربوط به مندرجات ایمیلسارا پی-لین نموده است.

 

آمریکا پیشتاز در حملات کامپیوتری:

 

بر اساس اطلاعات جدید یک شرکت امنیتی، آمریکا در شمار حملات رایانه‌یی که از داخلاین کشور سرچشمه می‌گیرد در جهان پیشرو است.
طبق اعلام این شرکت امنیتی حدود‌٢٠میلیون حمله‌ی رایانه‌یی از داخل آمریکا انجام گرفته که بسیار بالاتر از ‌٧/٧میلیون حمله انجام گرفته از چین بوده که در این زمینه در مکان دوم قرار دارد.
به گفته‌ی پژوهشگر امنیتی SecureWorks، این آمار قابل توجه به شمار می‌روندزیرا به وضوح نشان می‌دهند رایانه‌های آسیب‌پذیر زیادی در داخل این دو کشور وجوددارد که آلوده شده و تحت کنترل هکرها درآمده‌اند تا برای انجام حملات رایانه‌ییمورد بهره‌برداری قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش، برزیل با بیش از ‌١۶۶ هزارحمله رایانه‌یی در مکان سوم، کره‌ی جنوبی با بیش از ‌١۶٢ هزار در مکان چهارم قرارگرفته و لهستان، ژاپن، روسیه، تایوان، آلمان و کانادا در مکان‌های بعدی قرارگرفتند.
این یافته‌ها هشدار مهمی برای سازمان‌هایی محسوب می‌شود که در تلاشبرای مقابله با حملان داس (انکار سرویس) و دیگر حملات اینترنتی هستند

/ 0 نظر / 5 بازدید