وقایع پس از برخورد یک شهاب سنگ در 35 میلیون سال قبل بازسازی شد

تیمی متشکل از دانشمندان بین المللی با تجزیه نمونه های استخراج شده از حفره حاصل از برخورد یک شهاب سنگ به زمین موفق شدند آنچه را که بلافاصله پس از برخورد شهاب سنگ روی داده است را بازسازی کنند.شهاب سنگی در حدود 35 میلیون سال قبل در نزدیکی "خلیج چساپیک" واقع در اقیانوس اطلس در آمریکا سقوط کرد. قطر دهانه حفره ایجاد شده از این برخورد 90 کیلومتر است. اکنون گروهی از دانشمندان بین المللی از سازمان زمین شناسی آمریکا، دانشگاه وین در اتریش، دانشگاه برلین در آلمان و دانشگاه "اپن" در انگلیس با نمونه برداری از آب موجود در عمق 76/1 کیلومتری از مرکز این حفره که قدمتی برابر با زمان برخورد شهاب سنگ دارد موفق شدند وقایع لحظات بلافصله پس از برخورد را بازسازی کنند. این دانشمندان دریافتند که گرمای شدید برخورد، بخشی از حیات منطقه را نابود کرده است اما میزان قابل توجهی از میکروبها می توانند در بخشهای عمیقتر این حفره وجود داشته باشند. این بررسیها اطلاعات جدیدی در خصوص تاریخ زمین، شرایط ژئولوژیکی و آب شناسی منطقه ارائه کرده است.درک چگونگی برخورد شهاب سنگها می تواند روی محیط پیرامون و اکوسیستمهای منطقه اثر گذار باشد همچنین این مسئله در شناخت توانایی از سری گیری حیات روی زمین و حتی در سیارات دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به نقل از سایت GSI

/ 1 نظر / 4 بازدید