قلب من

گفت:رفتی گفتمش آری ولی

یادتو همواره در قلب من است

دوستت دارم چرا پنهان کنم؟

آتش عشق تو در جان و تن است

قلب تو نازکتر است از برگ گل

گرچه با خود گفته ام چون آهن است

شمع سان می سوزم از هجرت ٬مرو

ای که جان از رفتنت در رفتن است

گفته بودم با تو گویم راز دل لیک از گفتن زبانم الکن است

من مهین مهربانم نازنین

قلب من با دشمنی ها دشمن است

/ 1 نظر / 4 بازدید